A continuación detallanse as siguintes excursións para o ano 2023. O prazo está aberto:

Darase prioridade a socios, veciños e participantes en anteriores edicións para a reserva de praza nas mesmas. Establecerase un mínimo de  50 persoas por actividade dependendo da actividade ou taller. Haberá 8 prazas gratuítas de carácter social.

Ría De Arousa

En Ruta coa Depo/ Excursión a Ría de Arousa. Data: 30 de maio do 2023 – RUTAS FAMILIARES (inscricións antes do 20 de marzo) Custe: 13,50 €. Inclúe o xantar.

Illa De Arousa

En Ruta coa Depo/ Excursión a Illa de Arousa. Data probable: 8 de xullo do 2023 -RUTAS DINÁMICAS E XUVENILES (inscricións antes do 30 de marzo) Custe: 13,50 €. Inclúe o xantar.

Barro

En Ruta coa Depo/ Excursión a Barro. Data probable: 30 de setembro do 2023 – – RUTAS CULTURALES (inscricións antes do 30 de marzo) Custe: 13,50 €. Inclúe o xantar.

O prazo de inscrición será ata o 30 de Abril: