Dentro do marco da Axenda 2030 de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible esta profesional e veciña propón un novo servizo á comunidade para traballar na seguinte meta:

4.a  Construir e adecuar instalacións educativas que teñan en conta as necesidades dos nenos e as persoas con discapacidade e as diferenzas de xénero, e que ofrezcan entornos de aprendizaxe seguros, non violentos, inclusivos e eficaces para todos.

Con este propósito a seu proxecto «Pasito» se centrará na formación en hábitos nos primeiros anos dos máis cativos.

  • Intervención Psicopedagóxica en dificultades de atención e apredizaxe.
  • Deseño, xestión e avaliación de proxectos sociais.
  • Psicomotricidade e atención temprana.

ODS Axenda 2030