Cada vez máis a poboación se despraza a zonas urbanas o periurbanos, como pode ser Mos, e para a mellora da xestión da planificación das areas verdes e de socialización, tan necesarias, é preciso mellorar a nosa planificación e a xestión de maneira que sexa participativa e inclusiva.

O mundo non está ben encamiñado para alcanzar os ODS relacionados coa saúde. Os enfoques multisectoriais, baseados nos dereitos e con perspectiva de xénero, son esenciais para abordar as desigualdades e asegurar unha boa saúde para tódalas persoas.

Objetivo 3: Garantir unha vida sana e promover o benestar para todos/as en todas as idades

3.d  Reforzar a capacidade de tódolos países, en particular os países en desenvolvemento, en materia de alerta temprana, reducción de riscos e xestión dos riscos para a saúde nacional e mundial

Objetivo 11: Lograr que as ciudades sexan máis inclusivas, seguras, resilientes e sostibles

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles e sostenibles para todos e mellorar a seguridade vial, en particular mediante a ampliación do transporte público, prestando especial atención ás necesidades das personas en situación de vulnerabilidade, as mulleres, os nenos, as persoas con discapacidade e as persoas de idade.

¿Seguros?
¿Eficaces?
¿Integrados?
¿Eficientes?
¿Accesibles?
¿Centrados nas persoas?
¿Equitativos?

Centro de terapias

Masaxes descontracturantes

Monitora de actividades físico deportivas

Dietética

Servizo personalizado de dietética e nutrición

  • - Responsable desta web: Fundación Pazo de Mos
  • - Obxectivo deste formulario: Atender ás túas consultas.
  • - Lexitimación: O teu consentimento.
  • - Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros salvo por obriga legal.
  • - Destinatarios: Os usuarios que consulten.
  • - Dereitos: Acceso, rectificación ou supresión, limitación do tratamento, oposición ao tratamento.
  • - Contacto: fundacion@pazodemos.org
Este sitio web non recopila datos para almacenamento nin facilita información a terceiros sobre as consultas recibidas en formularios de contacto ou comentarios.